Llogaritja e Kohës
në minuta nga objekti
Ideal Premium Residence

Parametrat teknike të fizikës ndërtimore​