Sipërfaqja bruto

118.934 m²

Gjelbërim

17.475 m²

Ballkon

6.645 m²