Sipërfaqja bruto

139.828 m²

Gjelbërim

45.060 m²

Ballkon

4.205 m²