Sipërfaqja bruto

88.687 m²

Gjelbërim

47.253 m²

Ballkon

4.191 m²