Sipërfaqja bruto

86.509 m²

Gjelbërim

36.870 m²

Ballkon

4.180 m²