Sipërfaqja bruto

133.431 m²

Gjelbërim

81.430 m²

Ballkon

4.087 m²